ΣΩΛΗΝΕΣ

ΣΩΛΗΝΕΣ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ ΚΑΙ ΣΠΙΡΑΛ 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΟΜΕΝΩΝ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (ΝΥΛ - ΝΥΜ - ΝΥΥ- TV - UTP) ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΣΠΙΡΑΛ (ΕΛΑΦΡΟΥ, ΜΕΣΑΙΟΥ, ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ) ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΚΑΤ'ΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

διατίθενται σωλήνες: 
• Ελαφρού Τύπου 320Ν, κατάλληλοι για ελαφριά μηχανικά φορτία, εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ψευδοροφές και γυψοσανίδα (σε διαστάσεις Φ11, Φ13.5, Φ16, Φ23, Φ29). διατίθενται σωλήν• Ελαφρού Τύπου 320Ν, κατάλληλοι για ελαφριά μηχανικά φορτία, εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ψευδοροφές και γυψοσανίδα (σε διαστάσεις Φ11, Φ13.5, Φ16, Φ23, Φ29). Διατίθενται οι σωλήνες: 
• Ελαφρού Τύπου 320Ν, κατάλληλοι για ελαφριά μηχανικά φορτία, εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ψευδοροφές και γυψοσανίδα (σε διαστάσεις Φ11, Φ13.5, Φ16, Φ23, Φ29). 
• Μεσαίου Τύπου 750Ν, κατάλληλοι για μεσαία μηχανικά φορτία, όπως για τοποθέτηση μέσα στο μπετόν ή για ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις (Φ13.5, Φ16, Φ23, Φ29), καθώς και για εξωτερική εγκατάσταση σε εσωτερικούς χώρους (σε διαστάσεις Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40). 
• Βαρέως Τύπου 1.250Ν, κατάλληλοι για υπόγεια δίκτυα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βιομηχανικών και υπαίθριων χώρων. Ενδείκνυνται για μεγάλες καταπονήσεις και διατίθενται σε διαστάσεις Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40,Φ50.
• Μεσαίου Τύπου 750Ν, κατάλληλοι για μεσαία μηχανικά φορτία, όπως για τοποθέτηση μέσα στο μπετόν ή για ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις (Φ13.5, Φ16, Φ23, Φ29), καθώς και για εξωτερική εγκατάσταση σε εσωτερικούς χώρους (σε διαστάσεις Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40). 
• Βαρέως Τύπου 1.250Ν, κατάλληλοι για υπόγεια δίκτυα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βιομηχανικών και υπαίθριων χώρων. Ενδείκνυνται για μεγάλες καταπονήσεις και διατίθενται σε διαστάσεις Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40,Φ50.Μεσαίου Τύπου 750Ν, κατάλληλοι για μεσαία μηχανικά φορτία, όπως για τοποθέτηση μέσα στο μπετόν ή για ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις (Φ13.5, Φ16, Φ23, Φ29), καθώς και για εξωτερική εγκατάσταση σε εσωτερικούς χώρους (σε διαστάσεις Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40). 
• Βαρέως Τύπου 1.250Ν, κατάλληλοι για υπόγεια δίκτυα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βιομηχανικών και υπαίθριων χώρων. Ενδείκνυνται για μεγάλες καταπονήσεις και διατίθενται σε διαστάσεις Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40,Φ50.

διατίθενται σωλήνες: 
• Ελαφρού Τύπου 320Ν, κατάλληλοι για ελαφριά μηχανικά φορτία, εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ψευδοροφές και γυψοσανίδα (σε διαστάσεις Φ11, Φ13.5, Φ16, Φ23, Φ29). 
• Μεσαίου Τύπου 750Ν, κατάλληλοι για μεσαία μηχανικά φορτία, όπως για τοποθέτηση μέσα στο μπετόν ή για ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις (Φ13.5, Φ16, Φ23, Φ29), καθώς και για εξωτερική εγκατάσταση σε εσωτερικούς χώρους (σε διαστάσεις Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40). 
• Βαρέως Τύπου 1.250Ν, κατάλληλοι για υπόγεια δίκτυα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βιομηχανικών και υπαίθριων χώρων. Ενδείκνυνται για μεγάλες καταπονήσεις και διατίθενται σε διαστάσεις Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40,Φ50.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.

ΣΩΛΗΝΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ