ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΟΣ:

  •  ΑΠΛΟΣ,
  • ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ,
  • ΤΡΙΠΛΟΣ,
  • ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ ΑΚΡΑΙΟΣ-ΜΕΣΑΙΟΣ ΜΟΝΟΣ-ΔΙΠΛΟΣ, 
  • ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ,
  • ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ, ΡΟΛΛΩΝ ΚΤΛ.
  • ΠΡΙΖΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ, ΗΧΕΙΩΝ,
  • ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
  • ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ, ΥΛΙΚΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ