Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Παρακαλώ διαβάστε και συμφωνείστε με τους "Όρους Χρήσης" της ιστοσελίδας μας πριν προβείτε σε οποιαδήποτε παραγγελία.


1. Περιορισμένη άδεια

Το electric-city.gr υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

 

2. Μεταβολές

Το  electric-city.gr  διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Το electric-city.gr μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφία παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

 

3. Περιορισμός Ευθύνης

Το electric-city.gr,  οι υπάλληλοί του, ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το  electric-city.gr  είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα. Αγορές στο φυσικό κατάστημα ή στο ηλεκτρονικό κατάστημα και γενικότερα για οποιαδήποτε αγορά μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας είναι απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου κατά την παραλαβή του εμπορεύματος. 


4. Επιστροφές εμπορευμάτων

Εμπορεύματα χτυπημένα, αλλοιωμένα, ανοιγμένα από την συσκευασία τους ή ακόμα και με ενδείξεις προσπάθειας ανοίγματος είναι στην διακριτική ευχέρεια του καταστήματός να μην γίνουν αποδεκτά για αλλαγή ή αντικατάσταση.

Σε όλες τις περιπτώσεις επιστροφής - αλλαγής προϊόντων θα πρέπει να παραδοθούν σε άριστη κατάσταση στην έδρα μας με δικά σας έξοδα τις ώρες λειτουργίας του καταστήματός μας, και κατόπιν με δική σας χρέωση θα αποστέλλονται πίσω στην διεύθυνσή σας.

Σε περιπτώσεις εγγυήσεων, λάθους εμπορεύματος ή οποιασδήποτε υπαιτιότητάς μας, το εμπόρευμα πρέπει να παραδοθεί σε άριστη κατάσταση στην έδρα μας ή να αποσταλεί με δικά σας έξοδα για παράδοση τις ώρες λειτουργίας του καταστήματός μας, και κατόπιν εφόσον επιβεβαιωθεί ότι για το εμπόρευμα ισχύει η εγγύηση ή υπάρχει δική μας υπαιτιότητα με δική μας χρέωση θα αποστέλλεται πίσω στην διεύθυνσή σας με ταχυμεταφορική εταιρία.

Σε περίπτωση καταστροφής μερικής ή ολικής του εμπορεύματος κατά την αποστολή του με courier ή ταχυδρομείο θα πρέπει να έχετε ζητήσει για επιβεβαίωση από την courier κατά την παραλαβή του δέματος επίσημο χαρτί που θα πιστοποιεί την κατεστραμμένη συσκευασία και την ενδεχόμενη καταστροφή του εμπορεύματος.

Είναι πολύ βασικό και για την δική σας εξυπηρέτηση και ασφάλεια να ελέγχετε την κατάσταση του δέματος πριν την παραλαβή του.

Προσοχή γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε καμιά αποζημίωση.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία επικοινωνήστε στο info@electric-city.gr

 

5. Παραλαβή και πληρωμή εμπορεύματος στο κατάστημά μας.

Κάντε την παραγγελία σας και παραλάβετε τα εμπορεύματα που θέλετε αμέσως από το φυσικό κατάστημά μας, εφόσον βεβαιωθείτε τηλεφωνικά για το απόθεμά μας.

 Διεύθυνση έδρας & παραλαβής:  Ευφημία Λιούπρα, Τίρυνθος 6, Ανθούπολη, 12135, Αθήνα

Ωράριο παραλαβής:        Δευτέρα, Τετάρτη & Σάββατο 7.30-15.00.

                                            Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή 07.30-14.30 & 17.30-21.00

 

 

Η τηλεφωνική παραγγελία ισχύει για 48 ώρες, κατόπιν ακυρώνεται.


6. Ακύρωση και άρνηση παραλαβής παραγγελίας.

Σε κάθε περίπτωση που θέλετε να ακυρώσετε μια παραγγελία θα πρέπει τηλεφωνικά η με mail να μας ειδοποιήσετε πριν την αποστολή της παραγγελίας σας. Οι αποστολές των δεμάτων γίνονται καθημερινά στις 16.00 και Σάββατα στις 13.00 και θα πρέπει να μας έχετε ενημερώσει έγκαιρα [τουλάχιστον 1 ώρα πριν την παραλαβή από την courier]. Προτιμήστε άμεση επικοινωνία τηλεφωνικά για οποιαδήποτε ακύρωση η αλλαγή διότι η ενημέρωση μέσω mail ενδέχεται να μην γίνει άμεσα αντιληπτή. Σε όλες τις περιπτώσεις που το δέμα σας έχει παραληφθεί από την courier δεν γίνεται ακύρωση χωρίς χρέωση των μεταφορικών που θα πρέπει να καταβάλει ο παραλήπτης ακόμα και χωρίς να παραλάβει το δέμα σε μια από τις τράπεζες που αναγράφονται στην σελίδα μας. Ο πελάτης θα πρέπει να καταβάλει το σύνολο των μεταφορικών ακόμα και σε περίπτωση που αρνηθεί την παραλαβή του για οποιοδήποτε λόγο εφόσον έχει προηγηθεί τηλεφωνική ενημέρωση από το κατάστημά μας και υπάρχει και αντίστοιχο mail που έχει αποσταλεί στο mail που έχει δηλώσει κατά την καταχώρηση της παραγγελίας του. Σε κάθε  περίπτωση που δεν καταβάλει τα μεταφορικά, το κατάστημά μας έχει την δυνατότητα να καταχωρήσει τα στοιχεία [όνομα, διεύθυνση, mail, τηλέφωνο] στην εφαρμογή που καταγράφονται όλες οι παραγγελίες που αδικαιολόγητα δεν παραλαμβάνονται η ακυρώνονται εκπρόθεσμα. Με αυτόν τον τρόπο ενημερώνονται όλα τα online καταστήματα και ο συγκεκριμένος πελάτης δεν θα μπορεί να καταχωρεί παραγγελίες αν πρώτα δεν προπληρώνει το σύνολο του ποσού της κάθε παραγγελίας που θα κάνει σε οποιοδήποτε κατάστημα στο μέλλον. Το σύστημα αυτό λειτουργεί ηλεκτρονικά online και στόχος του είναι να αποτρέψει και να προφυλάξει όλα τα καταστήματα από άσκοπες αποστολές/χρεώσεις παραγγελιών από ανεύθυνους πελάτες. Οι πελάτες μας θέλουμε να έχουν υπεύθυνη στάση απέναντί μας όπως είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε και εμείς απέναντι σε όλους τούς πελάτες μας.

 

7. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα.

Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία του electric-city.gr με κάθε Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας © 2019. Επιφυλασσομένων όλων των νόμιμων δικαιωμάτων.